เรียนเชิญร่วมอบรมผู้ใช้สัตว์ทดลอง การก้าวสู่มาตรฐาน AAALAC สัตว์น้ำ