Functioanl Anatomy, Movement, and Posture Analysis

โครงการอบรมวิชาการ Functional Anatomy, Movement, and Posture Analysis สำหรับบุคคลทั่วไป เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2561 วันที่จัดอบรม 14, 19, 21, 26 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ค่าลงทะเบียน (รวมเอกสารประกอบการอบรม) 9,500 บาท ณ ห้องปฏิบัติการ Exercise Physiology ชั้น 5 อาคารชีววิทยา ( ตึก B ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ผู้สนใจเข้าร่วมสอบถามการลงทะเบียนได้ที่ คุณอมรา โทร. 02-201-5611 หรืออีเมล์ ummara.mua@mahidol.ac.th สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ติดต่อคุณเมธนียา โทร. 09-7992-4663 ******* รับจำนวนจำกัด *******